رابطه ی مقعدی و عوارض

توسط Health, Wellnessدر 2015-11-26

رابطه ی مقعدی و عوارض رابطه مقعدی چه عوارضی دارد؟ (رابطه ی مقعدی و عوارض) انجام رابطه جنسی مقعدی به صورت مکرر به تدریج سبب فراختر شدن مقعد شده و چین های مخاطی مقعد از بین رفته و در موارد پیشرفته نارسائی عضله اسفنگتر مقعد و بی اختیاری مدفوعی نیز ایجاد خواهد شد که این […]

    سبد خرید