اهدای جنین

اهدای جنین2019-12-08T11:20:23+03:30

Project Description

اهدای جنین به روشی اطلاق می‌شود که در آن از سلول‌های جنسی زن و مرد اهدا کننده (که زوج شرعی و قانونی هستند)، در محیط آزمایشگاهی جنینی تشکیل می‌شود که با استفاده از امکانات پزشکی، به رحم زن متقاضی فرزند انتقال داده می‌شود. اهدای جنین در دو مورد انجام می‌شود؛

نخست، در مواردی که ناباروری مربوط به مرد است و وی قادر به تولید اسپرم نیست، در حالی که تخمک زن سالم است و زن از حیث قابلیت طی دوره بارداری مشکلی ندارد.
دوم، در مواردی که در اصل باروری زوجین متقاضی اختلالی وجود ندارد، بلکه احتمال انتقال بیماری‌های ژنتیکی از زن و شوهر به نسل بعد، بارداری طبیعی آنها را با خطر مواجه می‌کند. در نتیجه، بیماری‌های ژنتیکی نظیر هموفیلی یا ناهنجاری‌های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین به آرزوی خود می‌رسند، بی‌آنکه مخاطرات ناشی از احتمال بیماری جنین را به جان بخرند.
جنین‌هایی که برای اهدا مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو شیوه تهیه می‌شوند:

جنین‌های ناشی از زوج‌های ناباروری که از طریق تلقیح آزمایشگاهی صاحب فرزند شده‌اند و تعداد جنین‌های تشکیل شده در فرآیند درمان، بیشتر از تعداد جنین‌های انتقال یافته به رحم زن بوده و تمایل و نیازی به استفاده از جنین‌های مازاد منجمد خود ندارند.
جنین‌های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم یک زوج دیگر که مشکل نازایی ندارند و فقط با مقاصد نوعدوستانه اقدام به اهدا می‌کنند.

libero ut in ipsum Donec pulvinar quis, elementum ut ut massa