ایجاد قرار ملاقات۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۲:۰۷:۱۷ +۰۰:۰۰

قرار ملاقات های روزانه

بارگذاری...

ساعات کار

  • 36340420-30 – 071

  • info@dremami.net

  • شیراز-معالی آباد – سر پزشکان ،ساختمان پزشکان بالای داروخانه دکتر عابدی طبقه 4 واحد 402

شنبه تا چهارشنبه 8:00 – 13:00
دوشنبه 16:00 – 20:00
جمعه تعطیل