مراقبت های قبل از بارداری

توسط Health, Kidsدر 2015-12-01

مراقبت های قبل از بارداری  مطالعات نشان داده است که سلامتی مهمتر از هر چیزی است. قبل از تصمیم برای باردار شدن باید به نکات زیر توجه کرد برای صاحب فرزند شدن نیاز به توافق خانواده است. این توافق باید دوجانبه باشد. پدر و مادر هم از سلامت کامل روانی و فیزیکی اطمینان داشته باشند. […]

    سبد خرید