مراقبت بهداشتی بعد از زایمان

توسط بعد از زایمان, رژیم غذاییدر 2015-12-16

مطالعات نشان داده است که سلامتی مهمتر از هر چیزی است. مراقبت بهداشتی بعد از زایمان مراقبت های بهداشتی بعد از زایمان طبیعیبهتر است حدود 6 ساعت پس از زایمان طبیعی دوش ایستاده گرفته شود. این امر می تواند در روزهای بعد تکرار شود. در سزارین، روز چهارم بعد از عمل پانسمان ناحیه عملرا برداشته […]

    سبد خرید