یائسگی زودرس
دسته‌بندی نشده

یائسگی زودرس

یائسگی چیست؟ یائسگی به مرحله‌ای از زندگی زنان می گویند که در آن قاعدگی پایان می یابد. یائسگی بخش طبیعی […]